bedrijfsfinanciering
Specialisten

Hoeveel geld kan je lenen met je bedrijf?

Er bestaan ongelooflijk veel verschillende situaties die ertoe kunnen leiden dat een bedrijf nood heeft aan extra financiële middelen. Vaak is dit een situatie die bewust is gecreëerd (zoals bijvoorbeeld een investering die moet worden uitgevoerd), maar soms kan dit ook een situatie zijn waarin je als bedrijf verzeild bent geraakt. Wanbetaling kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je onderneming ongewild in de financiële problemen terecht komt met alle potentiële gevolgen van dien. In ieder geval, heeft jouw bedrijf nood aan een bepaalde financiering en wil je op dit vlak geen sprong in het duister wagen? Dan kan je op deze pagina achterhalen hoeveel jouw bedrijf ongeveer kan lenen.

Het berekenen van een bedrijfsfinanciering

Het is tegenwoordig voor elke onderneming mogelijk om een zakelijke lening af te sluiten. Dat die mogelijkheid bestaat betekent uiteraard niet dat ze zomaar kan worden benut, in tegendeel. Elke kredietverstrekker die bedrijfsfinancieringen aanbiedt zal daar in de praktijk dan ook bepaalde eisen aan verbinden. Voordat een bedrijfsfinanciering wordt toegekend zal er dan ook altijd worden gekeken naar de onderstaande zaken: 

  1. Wat is de financiële draagkracht van de onderneming in kwestie?
  2. Hoeveel geld heeft het bedrijf op dit ogenblik op de bankrekening staan? 
  3. Is er sprake van reeds bestaande (achterstallige) schulden? 
  4. Hoeveel bedraagt de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf? 

Slechts wanneer er op alle vier de bovenstaande vragen een duidelijk antwoord gegeven is kunnen worden is het voor de kredietverstrekker mogelijk om een voorstel te doen. Duurt dit voor jou allemaal te lang en wil je gewoon eenvoudig je bedrijfsfinanciering berekenen? In dat geval kan je daarvoor doorgaans altijd terecht op de website van de kredietverstrekker.

Hoeveel geld kan je nu precies lenen?

Voordat je een bedrijfslening af gaat sluiten spreekt het voor zich dat je graag zal willen weten hoeveel geld je nu precies kan lenen. Op dit vlak zal er door de kredietverstrekker worden gekeken naar twee verschillende zaken, namelijk: 

  1. De actuele situatie van de onderneming die de financiering aanvraagt; 
  2. Het doel waarvoor de zakelijke lening zal worden afgesloten; 

Het spreekt immers voor zich dat er in de praktijk een sterk verschil kan bestaan tussen verschillende vormen van investeringen. Gaat je bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe auto kopen? Dan is dit eigenlijk verloren kapitaal welke geen directe meerwaarde met zich mee zal brengen. Wordt er geïnvesteerd in bijvoorbeeld een productiemachine waardoor jouw bedrijf zich veel beter binnen de markt kan positioneren? Dan kan hier wel een directe financiële meerwaarde uit voortvloeien. De kans dat je bedrijf in dit geval eenvoudiger en vooral ook meer geld kan lenen is dan ook op z’n minst reëel te noemen.

Matthijs houdt zich bezig met tips & tricks om het leven leuker te maken. Je leeft immers maar één keer en je moet toch echt zelf de slingers ophangen. Op Datzouhandigzijn.nl helpt hij jou met een leuker en gemakkelijker leven.